Twitter-Icon
Mail-Icon
Facebook-Icon
Flickr-Icon

Business Development Officer for our Celf Space Project

 

14 hours per week. Contract to 31st March 2022 (Potentially on-going depending on the growth of the project) (£14.66 ph)

Taking our exciting new project forward – involves building new connections potentially across Wales, using your marketing and inspirational skills and having a focussed, efficient approach to project management

 

Interviews 20th October 2021

 

 

Swyddog Datblygu Busnes ar gyfer ein Prosiect Lle Celf

 

14 awr yr wythnos. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022 (Yn barhaus o bosibl yn dibynnu ar dwf y prosiect) (£14.66 ya)

Bwrw ymlaen â'n prosiect newydd cyffrous - mae'n cynnwys adeiladu cysylltiadau newydd o bosibl ar draws Cymru, defnyddio'ch sgiliau marchnata a sgiliau ysbrydoledig a chael dull effeithlon, gyda ffocws o reoli prosiectau.

 

Cyfweliadau 20eg Hydref 2021

 

Due to IT issues, which meant there was a short turn around for applications to be in for our recent Job opportunities, the trustees have decided to extend the deadline. The new deadline is 8am Monday 11th October 2021. Shortlisting will be on the 11th October and the interviews will be on Monday 18th October for the Front of House assistant and Wednesday 20th October for the Celf Space development officer.

 

Oherwydd materion TG, golyga bod gweithdroad byr ar gyfer ceisiadau i’w cyflwyno ar gyfer cyfleon ein Swyddi diwedda. Felly, mae’r ymddiriedolwyr wedi penderfynu ymestyn y dyddiad cau. Y dyddiad cau newydd yw 8am fore Llun 11eg Hydref 2021. Caiff y rhestr fer ei dewis ar 11eg Hydref a chynhelir y cyfweliadau ar ddydd Llun 18eg Hydref ar gyfer swydd Cynorthwyydd Blaen Tŷ a dydd Mercher 20fed Hydref ar gyfer Swyddog Datblygu Lle Celf.

 

 

Front of House Assistant

 

Based in our Centre in Llandrindod Wells.

You will be responsible for taking and manging booking enquires for our meeting room plus a range of routine office duties

 

8 hours a week – days to be discussed. Contract to 31st March 2022

(£10.50 ph)

 

Interviews 18th October 2021

 

 

Cynorthwyydd Blaen i'r Tŷ

 

Wedi ei lleoli yn ein Canolfan yn Llandrindod.

Byddwch yn gyfrifol am gymryd a rheoli ymholiadau llogi ar gyfer ein hystafell gyfarfod ynghyd ag ystod o ddyletswyddau swyddfa arferol.

 

8 awr yr wythnos – diwrnodau i’w trafod. Cytundeb tan 31ain Mawrth 2022

(£10.50 ya)

 

Cyfweliadau 18eg Hydref 2021

CURRENT OPPORTUNITIES

Y-caz0urYOqN0mmycMoCw6Q68Yo

CELF

Creating social inclusion and supporting ambition in the arts.

 

 

Download Job Description / Disgrifiad Swydd (English / Cymraeg)

 

 

------------

 

 

Download Job Description / Disgrifiad Swydd (English / Cymraeg)

 

 

-------------------

Application Details and Forms

Download Application Notes (English / Cymraeg)

 

Download Application Form (English / Cymraeg)

 

Download Equalities and Diversity Monitoring Form / Ffurflen Monitro Cydraddoldebau ac Amrywiaeth

(English / Cymraeg)

 

Download Equal Opportunities Policy / Cyfle Cyfartal (English / Cymraeg)

 

Download Welsh Language Policy / Polisi Iaith Gymraeg (Engilsh / Cymraeg)

8hvW0tHXBBVfni0EA0rDepjGGBM

Celf o Gwmpas © 2015. Designed by OvernightSite.

Powys Logo
Lottery Funded
Welsh Government
Arts Council of Wales

Our Funders:

6uEb6PslC74zR1G_POS76WQt18k

Subscribe to our Newsletter:

Powered by:

MailChimp Logo

Enter your email address below to receive our regular updates, news and events information:

Donate:

Give to Celf o Gwmpas regularly or as a one off. We value every donation and ensure it contributes to our core funding:

via Charities Aid Foundation

Twitter:

Celf o Gwmpas Registered

Charity Number: 1073029

Play Powys Lotto:

NOW!

logo-header

Powys Lotto is a weekly lottery that supports local good causes and community initiatives.

All proceeds generated through Powys Lotto benefit good causes in Powys.

Home-Icon
New-Logo